Nhà máy thủy điện Đăk Glun 2

- Thời điểm khởi công: 10/2017

- Thời điểm dự kiến đi vào vận hành: Tháng 4/2020.

- Tổng mức đầu tư: 400 tỷ đồng

- Công suất thiết kế: 10 MW

- Điện lượng trung bình năm: 45,59 triệu kWh

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
02603.868.119-0868.769.577
 dttholdings.vn@gmail.com