Đầu Tư Thủy Điện

TỔNG QUAN

Tính đến tháng 01/2020, Tập đoàn đã đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh 03 nhà máy thủy điện: nhà máy thủy điện Đăk Gret, Đắk Xú và nhà máy thủy điện Thượng Nhật; Đang tổ chức thi công xây dựng 05 công trình thủy điện: Công trình thủy điện PleiKần, Đăk Psi 6, Đăk Piu 2, Đăk Glun 2, PleiKần hạ; Đang triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư 02 dự án thủy điện Đăk Mek 3, Thượng Kon Tum và Khảo sát, đánh giá tiềm năng phát triển điện gió 06 dự án.

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
02603.868.119-0868.769.577
 dttholdings.vn@gmail.com