Nhà máy thuỷ điện Đăk U

- Thời điểm khởi công: 2007

- Thời điểm đi vào vận hành: 08/2009

- Tổng mức đầu tư: 60 tỷ đồng.

- Công suất thiết kế: 3,2 MW

- Điện lượng trung bình năm: 10 triệu kWh.

- Doanh thu hàng năm: 12 tỷ 

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
02603.868.119-0868.769.577
 dttholdings.vn@gmail.com