Nhà máy thủy điện PleiKần

- Thời điểm khởi công: Tháng 04/2018.

- Thời điểm đi vào vận hành: Tháng 02/2020.

- Tổng mức đầu tư: 700 tỷ đồng

- Công suất thiết kế: 17 MW

- Điện lượng trung bình năm: 60 triệu kWh

- Doanh thu hàng năm: 73 tỷ đồng

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
02603.868.119-0868.769.577
 dttholdings.vn@gmail.com