Thông tin các dự án điện gió

Dự án

Công ty đầu tư

Diện tích khảo sát (ha)

Vị trí

ĐG số 1

Công ty Tấn Phát

10.904

Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy

ĐG số 2

Công ty năng lượng gió Tây Nguyên

25.729

Xã Đăk Pxi, Đăk Hring, Đăk Ui, Ngọk Wang, huyện Đăk Hà

ĐG số 3

Công ty Tân Phước

17.945

Xã Đăk Pne, Tân Lập, Đăk Ruồng, Đăk Tờ re, huyện Kon Rẫy

ĐG số 4

Công ty năng lượng sạch Kon Tum

18.436

Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông

ĐG số 5

Công ty Trường Giang

11.343

Xã Ngọk Réo,  Đăk Ui, Ngọk Wang, huyện Đăk Hà; Đăk Pla, TP Kon Tum

ĐG số 6

Công ty Đắk Piu 2

25.745

Xã Đăk Kôi, Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy

 

Tổng cộng

 

110.102

 

 

Dự án khác

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
02603.868.119-0868.769.577
 dttholdings.vn@gmail.com