Sơ lược về Công ty

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

29/07/2016

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Trường Thành được thành lập với vốn điều lệ 6.780.000.000 đồng, đây là tiền thân của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings.

22/11/2019

Đổi tên thành Công ty Cổ phần RES HOLDINGS

26/12/2019

Công ty tăng vốn lên 384.056.400.000 đồng và đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings.

24/04/2020

Công ty tăng vốn lên 507.258.870.000 đồng

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
02603.868.119-0868.769.577
 dttholdings.vn@gmail.com