Nhà máy khai thác và tuyển quặng vàng Đăk Blô

- Ngày bắt đầu: Tháng 11/2015.

- Thời gian đưa vào hoạt động: Tháng 7/2016

- Tổng mức đầu tư: 150 tỷ đồng

- Công suất xử lý: 6.272-6.691 MW

- Sản lượng vàng: 18kg/năm

- Doanh thu hàng năm: 200 tỷ đồng

Dự án khác