Nghị quyết V/v Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa cho đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu Lần 1 năm 2022

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
02603.868.119-0868.769.577
 dttholdings.vn@gmail.com