Thông báo điều chỉnh thời gian họp và hủy danh sách cổ đông ngày 08/04/2021

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
02603.868.119-0868.769.577
 dttholdings.vn@gmail.com