Công trình thủy điện Đăk Psi 6

- Thời điểm khởi công: 11/2019

- Thời điểm dự kiến đi vào vận hành: Tháng 12/2020.

- Tổng mức đầu tư: 396 tỷ đồng

- Công suất thiết kế: 12 MW

- Điện lượng trung bình năm: 42 triệu kWh

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
02603.868.119-0868.769.577
 dttholdings.vn@gmail.com