Công trình thủy điện Đăk Piu 2

- Thời điểm khởi công: 08/2018

- Thời điểm dự kiến đi vào vận hành: Tháng 06/2020.

- Tổng mức đầu tư: 142 tỷ đồng

- Công suất thiết kế: 4 MW

- Điện lượng trung bình năm: 15 triệu kWh

- Doanh thu hàng năm: 20 tỷ

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
02603.868.119-0868.769.577
 dttholdings.vn@gmail.com