Các đơn vị hạch toán phụ thuộc

- Công ty cổ phần Tấn Phát

- Công ty cổ phần đầu tư thuỷ điện Miền Trung Việt Nam - MVC

 

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
02603.868.119-0868.769.577
 dttholdings.vn@gmail.com